Emoji.se/Vad betyder?/Inte (något ont)-aporna?

Vad betyder inte se/höra/säga (något ont)-aporna?

Vad betyder 🙈, 🙉 och 🙊

Dessa tre apor har en mycket djupare betydelse än de flesta känner till, och har en stor förankring till den japanska kulturen. De tre aporna kan dateras så långt tillbaka som till 1600-talet, där de för första gången förekommer på ett snideri ovanför en port till ett gammalt tempel. Aporna förknippas oftast med mottot "inte se (något ont), inte höra (något ont), inte säga (något ont)".

Klicka på en emoji för att kopiera den

De japanska namnen på aporna

De japanska namnen på aporna är:

Läs gärna mer om aporna på Wikipedia: De tre aporna.