Emoji.se/Emojibloggen/Hur nya emojis kommer till

Hur nya emojis kommer till

Emojis har blivit ett centralt verktyg i vår dagliga digitala kommunikation. De används för att uttrycka känslor, idéer och kulturspecifika fenomen på ett snabbt och visuellt sätt. Men hur bestäms vilka nya emojis som ska läggas till i det ständigt växande biblioteket? Låt oss dyka ner i processen bakom tillkomsten av nya emojis.

Hur föreslås nya emojis?

Idén om att lägga till en ny emoji kan börja med en enskild person, en grupp eller till och med ett företag. Denna idé omvandlas sedan till ett formellt förslag som skickas in till Unicode Consortium. Förutom att beskriva den föreslagna emojins relevans och användning, är det avgörande att förklara hur den fyller ett tomrum som inte täcks av nuvarande emojis. Förslaget bör åtföljas av en skiss eller design, vilket ger en visuell representation av den tänkta emojin.

Unicode Consortium

Detta icke-vinstdrivande företag är hjärtat av standardiseringen av nya emojis. Unicode Consortium ansvarar inte bara för emojis, utan även för teckenuppsättningen som används globalt för att representera text i datorer. Deras Emoji Subcommittee granskar noggrant varje inkommet emoji-förslag, ser till att det uppfyller nödvändiga kriterier, och avgör om det ska gå vidare i processen. Denna kommitté består av en grupp experter som regelbundet möts för att diskutera och besluta om potentiella nya tillägg.

Utmaningar i beslutsprocessen

Att godkänna en ny emoji är inte en enkel uppgift. Det finns flera utmaningar som kommittén står inför när de granskar förslag. För det första måste de säkerställa att den nya emojin inte överlappar för mycket med existerande emojis. För det andra måste emojins betydelse vara klar och lättförståelig globalt, för att undvika kulturella missförstånd. Dessutom granskas emojins design noggrant för att se till att den är lätt att skilja från andra emojis och inte kan missbrukas på oönskade sätt. Ytterligare en aspekt att beakta är den tekniska genomförbarheten av emojin över olika plattformar och enheter.

Implementation och spridning

När en ny emoji har godkänts av Unicode Consortium, inleds processen för dess globala spridning. Olika mjukvaru- och apputvecklare, såsom Apple, Google, Microsoft och Facebook, får information om den nya emojin och dess specifikationer. Dessa företag tar sedan ansvar för att designa och implementera emojin i sina egna system och appar. Eftersom varje företag har sin egen designestetik kan detta leda till små variationer i emojins utseende över olika plattformar, även om dess grundläggande betydelse förblir konsekvent.

Sammanfattning

Från idé till global användning, resan för en ny emoji är både komplex och spännande. Bakom varje emoji ligger en kombination av kreativitet, teknisk expertis och kulturell medvetenhet. Emojis, trots deras lättsamma yttre, är en djup reflektion av vår globala kultur, teknik och det ständigt föränderliga sättet vi kommunicerar på i den digitala tidsåldern.

Läs gärna vidare hos Unicode: Guidelines for Submitting Unicode® Emoji Proposals.

Skriv en kommentar