Emoji.se/Vad betyder?/Emojier i politiken

Vad betyder emojier i politiska sammanhang?

Om du har spenderat tid på t.ex. Twitter eller andra sociala medier har du säkert uppmärksammat att den politiska diskursen är fylld av olika emojis, och kanske även undrat varför vissa används och vad de står för? Många av emojierna har tagits direkt från den politiska scenen i USA, men en del är även specifika för Sverige.

Vad betyder 🐸 i politiska sammanhang?

Grodansikte

I politiska sammanhang används det gröna grodansiktet i huvudsak inom alt right-rörelsen (alternativhögern), där 🐸 är tänkt att motsvara Pepe the Frog (sad frog) som med tiden har anammats som en symbol för och inom alt right-rörelsen. På Twitter har det även blivit vanligt att Donald Trump-supporters har 🐸 i sitt Twitter-namn.

Du kan klicka på den stora emojin för att kopiera den.

Vad betyder 🐊 i politiska sammanhang?

Krokodil

I politiska sammanhang används krokodil-emojin ofta av vänstersympatisörer som en symbol för antifascism och antirasism, det är framför allt vanligt att stöta på krokodilen på Twitter i form av att 🐊 placeras i ens Twitter-namn. Den symbolik som krokodilen är tänkt att skildra är att den äter grodan 🐸 - där grodan då symboliserar "Pepe the Frog", vilken är en vanlig symbol inom alt right-rörelsen.

Du kan klicka på den stora emojin för att kopiera den.

Vad betyder 🔫 i politiska sammanhang?

Vattenpistol

I politiska sammanhang används vattenpistolen ofta för att uttrycka ett allmänt ogillande av vänstern och vänsterpolitik, där symboliken är att man anser att vänstern kan behöva ett ansiktssprut för att "nyktra till". Framför allt är vanlig att ha 🔫 bredvid sitt namn på Twitter, där man då brukar säga att man tillhör vattenpistolshögern.

Du kan klicka på den stora emojin för att kopiera den.

Vad betyder 📎 i politiska sammanhang?

Gem

I politiska sammanhang, främst på Twitter, används gemet för att markera sina sympatier med antirasismen och att man motsätter sig nazism och annan högerextremism. Fenomenet härrör från Andra världskriget och det då ockuperade Norge, där man bar ett gem synligt på sina kläder som ett tecken och en symbol på sitt motstånd mot nazismen.

Du kan klicka på den stora emojin för att kopiera den.

Vad betyder ❄️ i politiska sammanhang?

Snöflinga

I politiska sammanhang används ❄️ och ordet snöflinga, eller kanske främst det engelska uttrycket snowflake, för att på ett nedsättande sätt uttrycka att någon är extremt känslig eller lättkränkt. Uttrycket används främst och oftast mot vänstersympatisörer.

Du kan klicka på den stora emojin för att kopiera den.

Vad betyder 🥛 i politiska sammanhang?

Mjölkglas

Har du någon gång funderat på vad mjölkglaset betyder bland folk som diskuterar politik? I politiska sammanhang har mjölkglaset 🥛 blivit en symbol bland högerextrema, där man menar att förmågan att kunna dricka mjölk ses som ett tecken på påstådd överlägsenhet, eftersom laktosintolerans generellt sett är mindre vanligt i västeuropa.

Du kan klicka på den stora emojin för att kopiera den.


Glöm inte att kolla in vår sida med roliga emojiprylar, emojikuddar och andra emojipresenter!