Emoji.se/Särskilda dagar/Internationella mansdagen

Emojis till internationella mansdagen 2019

Här hittar du emojis förknippade med internationella mansdagen, du kan se hela listan här nedanför och varje emoji är klickbar och leder till en informationssida om just den emojin.

Om den Internationella mansdagen

Sedan 1999 firas den Internationella mansdagen den 19:e november varje år. Tanken är bland annat att man den dagen ska belysa manliga förebilder, ge uppmärksamhet till mäns positiva bidrag till samhället, visa på diskriminering av män, förbättra relationen mellan könen, främja jämställdhet och rikta intresse mot hälsan hos män i alla åldrar. Man kan se dagen som en motsvarighet till internationella kvinnodagen, som firas årligen den 8:e mars. Mansdagen är ännu inte en erkänd FN-dag medan kvinnodagen är det. Den 19:e november är däremot erkänd av FN som den internationella toalettdagen.

I början av 1990-talet tog små organisationer de första initiativen till att fira en mansdag i USA, Australien och Malta, då i februari. I de två förstnämnda länderna firade man några år innan intresset dog ut. I Malta fortsatte man uppmärksamma dagen varje år i februari innan man 1999 ändrade datum för att anpassa sig till resten av världen. Det var på initiativ av en universitetsprofessor i Trinidad och Tobago som datumet för firandet sattes till den 19:e november, som var hans fars födelsedag.

Dagen firas inte officiellt i Sverige ännu. I grannländerna Norge och Danmark uppmärksammas den dock, liksom i fler än 60 länder världen över. Hur mycket fokus och intresse dagen får i varje land varierar.