Emoji.se/Särskilda dagar/Internationella kvinnodagen

Emojis till internationella kvinnodagen 2019

Här hittar du emojis förknippade med internationella kvinnodagen, du kan se hela listan här nedanför och varje emoji är klickbar och leder till en informationssida om just den emojin.

Om den Internationella kvinnodagen

De flesta känner till att den Internationella kvinnodagen firas den 8 mars varje år världen över. Det många kanske inte vet är att denna dag från början uppstod i ett rent politiskt syfte kopplat till kvinnlig rösträtt och jämställdhet. Rörelsen har ursprungligen sina rötter i det tidiga 1900-talets Tyskland där man ville sprida ett världsomfattande politiskt budskap kopplat till socialism och kvinnans rätt att liksom mannen kunna göra sin röst hörd i valsammanhang.

På 1970-talet lyftes frågan av FN och 1978 instiftades den 8 mars i den officiella högtidskalendern som en helt opolitisk högtidsdag. Firandet skiljer sig dock markant åt mellan olika länder, som själva väljer hur firandet ska se ut och vilken innebörd det har. I en del länder fokuserar man fortfarande kring orättvisor och demokratisk jämställdhet medan man i andra länder koncentrerar sig på att fira kvinnan i allmänhet och kärleken till henne i synnerhet.

Många menar att så länge det fortfarande finns stora orättvisor mellan män och kvinnor i världen behövs denna dag och med anledning av detta måste dagen också finnas som en påminnelse tills jämlikhet verkligen har uppnåtts överallt. Man kan kanske tycka att det är sorgligt att en högtidsdag som denna överhuvudtaget ska behövas, men det faktum att FN instiftat dagen som högtidsdag gör att den får precis den värdiga uppmärksamhet som det viktiga budskapet kräver.